Harald Verpe - stadig i telefonen og på farten.
Harald Verpe - stadig i telefonen og på farten.

Bø Produkter er blitt ei mønsterbedrift på 5 år