SKAPE AKTIVITET: Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge har fått pengar til å skape aktivitet og tilbod til studentar på campusane. Studentar skal bli tilsett for å organisere og drifte tilboda.
TRENING: Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge gir studentane tilbod om gratis trening.

Gratis studenttrening med noregskjente instruktørar