HEIMEKONTOR: Dei tilsette i Midt-Telemark kommune har rapportert om korleis dei har hatt det på heimekontor. 
DELEGERER. Kommunestyret lar nå formannskapet bestemme covid-19-tiltak.

SAMARBEIDSKLIMAET HAR ENDRA SEG: Kommunehuset er arena for samarbeid mellom politisk og administrativ leiing i Midt-Telemark kommune. Tre kommunalsjefar som har sagt opp, peikar på vanskelege samarbeidstilhøve. Arkivfoto.
MIDT-TELEMARK: Kommunehuset ved Bø torg. FOTO: Hilde Eika Nesje

Kommunestyret har delegert bort covid-19-ansvar