Arealplan Haukvik byggjefelt Miljøpartiet De Grønne MDG
OMDISKUTERT: Fleirtalet i formannskapet meiner det kan byggjast bustader i Haukvikfeltet. Administrasjonen frårådde å ta det med.Bilde 1 av 4

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

Fristen for uttale er ikkje ute – du kan framleis kome med innspel til arealplanen