SKABB-UTBROT. Både tilsette og pasientar ved Bø sjukeheim (bilete) har blitt smitta av skabb.

Bø sjukeheim tilskot Husbanken budsjettbombe 
ny sjukeheim
– FUNGERER IKKJE. Innsendaren av dette innlegget har litt av kvart å seie om den såkalte omsorgstrappa i helsevesenet.

Hjartesukk frå pårørande:

– Omsorgstrappa bryt snart saman