Chase Alexander Jordal
Chase Alexander Jordal

– Ei langsiktig stenging av Åse bru kan få permanente konsekvensar for Bø