På bildet, tatt på 1950-talet, ser ein korleis jordbruket fortsatt prega sentrum av Bø.
På bildet, tatt på 1950-talet, ser ein korleis jordbruket fortsatt prega sentrum av Bø.

Bø stasjon