FLYTTA TIL OSLO. NRK-profilen Webjørn Espeland er ein av mange som har flytta frå Bø til hovudstaden, der han blei verande i mange år. Nå har han etter eige utsegn tatt eit oppgjer med storbylivet og flytt til Molde.
FLYTTA TIL OSLO. NRK-profilen Webjørn Espeland er ein av mange som har flytta frå Bø til hovudstaden, der han blei verande i mange år. Nå har han etter eige utsegn tatt eit oppgjer med storbylivet og flytt til Molde. FOTO: Arkivfoto

Frå Bø flytta flest til Oslo