SKARPHEDIN SYKKEL FOR DAMER: Marit Ødegården tok kontakt med Skarphedin Sykkel med spørsmål om å starte damegruppe, eit initiativ nestleiar Vegard Bjerkeli er glad for.
SKARPHEDIN SYKKEL FOR DAMER: Marit Ødegården tok kontakt med Skarphedin Sykkel med spørsmål om å starte damegruppe, eit initiativ nestleiar Vegard Bjerkeli er glad for.

Vil ha damene med ut på landevegen