EIN GOD MØTEPLASS: Anne Ripegutu (t.v.) og Berit Moa frå Nordagutu Vel midt i området der det vert planlagt ei ny aktivitetsløype. Det som var den gamle skulegarden på Nordagutu skule blir no ein attraktiv møteplass.
EIN GOD MØTEPLASS: Anne Ripegutu (t.v.) og Berit Moa frå Nordagutu Vel midt i området der det vert planlagt ei ny aktivitetsløype. Det som var den gamle skulegarden på Nordagutu skule blir no ein attraktiv møteplass.

På Nordagutu er det planar om enda eit nytt tilbod i nærmiljøet