Brann Bøgata 70, Den Gode Nabo, 9. mars 2018
PÅTENT: Bøgata 70, og deler av Den Gode Nabo, brann 9. mars 2018. Brannen var påtent. FOTO: Gro B. Røiland

Diskuterte brannanke bak lukka dører