Jarl Olav Rugtveit
plantevernmiddel frukt eple
MANGLAR TO MILLIONAR: Jarl Olav Rugtveit manglar to millionar kroner til testinga, men arbeidet er i gang og han håpar at det nye plantevernmiddelet skal vere på marknaden i 2024. FOTO: Marta Kjøllesdal

Nå har han fått enda fleire millionar til prosjektet sitt