Evy Beate Stykket Venstre V 
ipad leiar utval for oppvekst og kultur
STRUKTUREN: Evy Beate Stykket sa at ein må sjå på om MTKE kan ta over selskap som Bø fjernvarme, men vil ikkje styre arbeidet til administrasjonen. Arkivfoto: Marta Kjøllesdal

Vil forenkle eigedomsstrukturen