NÆRTUR: Arne Hjeltnes meiner det er viktig å ta vare på turområde i nærmiljøet. 
Bergenåsen
LANGSIKTIG: Arne Hjeltnes i Bø turlag meiner kommunen må tenkje langsiktig, og planleggje for å verne turområde under press i nærmiljøet.

– Midt-Telemark kommune treng ein slagkraftig friluftspolitikk