2100506 Sett frå lufta Øvre Li - Milekåsa

Slik såg det ut på Milekåsa, men så brann bustadhuset ned