MANGE LAND REPRESENTERT. Figuren viser kva for land innvandrarane i Midt-Telemark kjem frå, fordelt etter talet i kvar gruppe. Kjelde er SSB, og målinga er gjort 1. januar 2020 da kommunen var heilt ny.
MANGE LAND REPRESENTERT. Figuren viser kva for land innvandrarane i Midt-Telemark kjem frå, fordelt etter talet i kvar gruppe. Kjelde er SSB, og målinga er gjort 1. januar 2020 da kommunen var heilt ny. FOTO: Imdi

Innvandring avgjerande for folketalet i Midt-Telemark