Gunder ”Bipa” Brekke saman med barnebarnet Agnes som er på besøk frå Amerika. 
Foto utlånt av Gro B. Røiland
Gunder ”Bipa” Brekke saman med barnebarnet Agnes som er på besøk frå Amerika. Foto utlånt av Gro B. Røiland

Hard som jønn