Karoline Lie, studentleiar ved Universitetet i Søraust-Noreg (USN)
FOTO: Privat

Smitteutbrotet ved USN sett frå studentanes synsvinkel

Så skjedde det som ingen ville skulle skje.

Et lite smitteutbrudd sprer seg raskt og påvirker på kort tid en stor masse i ei lita bygd.

Ved Universitetet har vi nå jobbet siden mars 2020 med smittesporing, beredskapsarbeid, planlegging og omplanlegging. Studentene våre har siden det levd i stor grad isolert med digital undervisning og mye uro. Det er i koronatiden utført en helse- og trivselsundersøkelse som blant annet viser at 69 prosent av studentene har opplevd å ha en svært dårlig, dårlig eller middels livskvalitet denne perioden. De rapporterer at 44 prosent sliter med alvorlige psykiske plager og at 45 prosent føler seg ensomme og isolert. Resultatene er for USN som institusjon, men vi vet at de også er representative for studentmiljøet i Bø. Tallene sier ikke noe om at studentene er en ressurs i lokalsamfunnene. Men det ser vi virkelig at de er i universitetsbygda Bø.

Artur Czapka, studenttillitsvalt ved campus Bø, Universitetet i Søraust-Noreg (USN). FOTO: Privat

Studentene bidrar i frivilligheten, de stiller opp for lokalsamfunnet som trenere, de bidrar til lokalt næringsliv og bringer liv til bygda. Nå må vi dessverre lukke dette ned for en kortere periode, men vi kommer sterkere tilbake. Korona har vist oss at dugnadsånden i Norge må ivaretas og at vi stiller opp for hverandre når det trengs. Den tiden er der nå for studentene i Bø. Veldig mange studenter sitter nå i isolasjon, karantene og ventekarantene. Strekk gjerne ut en hjelpende hånd til de studentene du kjenner, og la nærmiljøet støtte opp under studentgruppa nå. Ingen av studentene ønsket hverken å bli smittet eller å smitte andre.

På vegne av studentene ønsker jeg å takke for all støtte og hjelp i denne tiden og vi håper at alle kan ta smittevernet på alvor, både studenter og andre, slik at vi så raskt som mulig får ned smittetallene og at det flotte lokalsamfunnet som vi alle er så avhengige, igjen kan åpne opp.