GLADNYHEIT: Kommunalsjef helse og omsorg, Cecilie Stangeby, og leiar i Utval for helse og velferd, Torstein Haukvik, er glade for at det nå er tilsett legar i begge dei utlyste fastlegestillingane på Gvarv.
MØTE I HV-UTVALET: Kommunalsjef helse og omsorg, Cecilie Stangeby, og leiar i Utval for helse og velferd, Torstein Haukvik, held møte på kommunehuset i morgon. Arkivfoto. FOTO: Gro B. Røiland

Møte om helse og velferd