Marianne Solberg, Raudt (R)
Marianne Solberg, Raudt (R) FOTO: FALKE

Får fritak frå politiske verv