PÅ FLYTTEFOT: Huseigar Karstein Grivi (f.v.) og dei to bakarane Tomas Wiig og Andreas Figenschou på fortauget utanfor lokala i Grivigården som bakarbedrifta Bø brød skal flytte inn i.     
PÅ FLYTTEFOT: Huseigar Karstein Grivi (f.v.) og dei to bakarane Tomas Wiig og Andreas Figenschou på fortauget utanfor lokala i Grivigården som bakarbedrifta Bø brød skal flytte inn i.     

Bakeri i Grivigården