GLAD FOR BASSENGET: Rektor Tine Kvilekval, Olav Andre Tobro og Tor Anders Solem Aase i 8. klasse er glad for å ha basseng på skulen. Dei har brukt bassenget i heile si skuletid, og synest det er veldig gøy og viktig med symjeundervising. Bassenget blei tømt i mai, og vil bli fylt opp att i september, for å spare kostnader.
GLAD FOR BASSENGET: Rektor Tine Kvilekval, Olav Andre Tobro og Tor Anders Solem Aase i 8. klasse er glad for å ha basseng på skulen. Dei har brukt bassenget i heile si skuletid, og synest det er veldig gøy og viktig med symjeundervising. Bassenget blei tømt i mai, og vil bli fylt opp att i september, for å spare kostnader. FOTO: José Bakker

Enorme forskjellar på symjeopplæringa i grunnskulen