ENQUETE: Ida Manheim (17) er ein av dei spurte i Bø blads enquete om symjing.
ENQUETE: Ida Manheim (17) er ein av dei spurte i Bø blads enquete om symjing. FOTO: Karianne Søfteland

Fem på gata om symjedyktigheit