KOMPETANSEMÅL: Kompetansemål for symjing, sjølvberging og livberging er nedfelt i læreplanen.
KOMPETANSEMÅL: Kompetansemål for symjing, sjølvberging og livberging er nedfelt i læreplanen. FOTO: Karianne Søfteland

Kva skal eleven lære?