UTANFOR KØEN. Stortingspolitiakrane får vaksine, utanfor køen, saman med personell i departement, Høgsterett og nøkkelpersonell i underliggande etatar.
MÅLET: Ein plass her er er målet til dei øvste på listene. FOTO: StortingetBilde 1 av 13

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

Snart er kampen om plassane her i gang