Bø hotell direktør Ottar Langåsdalen
ØNSKJER AUKE: Styreleiar i Sentrumsringen, Ottar Langåsdalen, ønskjer at minstearealet for butikkar skal vere 1.500 kvadratmeter i Handelsparken. FOTO: Marta Kjøllesdal

– Viktig at både sentrum og handelsparken kan utvikle seg