210610 Lesarbilete-Svaner på vift
FOTO: Elisabeth Pedersen

Svaner på vift