VIL SYNLEGGJERE FRIVILLIG ARBEID: Sigrid Straand (Sp) vil setje fokus på kva frivillige lag og foreiningar gjer for heile lokalsamfunnet. Her frå møte i utval for helse og velferd tysdag denne veka.
KOM MED FORSLAG: Sigrid Straand (Sp) kom med forslag om at kommunen må vurdere å auke stillinga frå 50 til 100 prosent. Her frå eit tidlegare møte i utval for helse og velferd. FOTO: Arkivfoto

Vil løfte fram frivillig arbeid