Per Simon Slettebø 
Gullbring kulturanlegg Bø kommune kven eige usn ssn
VART NEDSTEMD:  Per Simon Slettebø føreslo, på vegner av Senterpartiet, å sette tilbakeført premiereserve inn i drifta av kommunen. Det forslaget fall.
Per Simon Slettebø føreslo, Senterpartiet FOTO: Marta Kjøllesdal

Ordførarpartiet fekk ikkje fleirtal