Å KUNNE SYMJE ER LIVSVIKTIG. – Ein må lære seg respekt for vatnet, seier Wilfred Verschuure og 
Renate Øien i Skarphedin svømmegruppe. I sommar har deii igjen utandørs symjeskule ved Farstadsletta på Gvarv.
Å KUNNE SYMJE ER LIVSVIKTIG. – Ein må lære seg respekt for vatnet, seier Wilfred Verschuure og Renate Øien i Skarphedin svømmegruppe. I sommar har deii igjen utandørs symjeskule ved Farstadsletta på Gvarv. FOTO: Helene Sele

Slik er kompetansekravet for utandørs symjing