VIKTIG FOR MANGE: Det er mange som brukar Norsjø, på ulike måtar. Saka om utslepp av kjølevatn har engasjert også i MIdt-Telemark.
FINT OG FARLEG. Vakre Norsjø i Midt-Telemark innbyr til fine badedagar i sommar, men kan òg vare farleg for dei som ikke kan symje. FOTO: Hilde Eika Nesje

Korleis du kan redde nokon som druknar