STUDIESTART: Om ein månads tid kjem studentane tilbake til campus Bø.
CAMPUS BØ: Universitetet i Søraust-Noreg har studiestadar fleire plassar, blant anna i Bø. FOTO: Gro B. Røiland

Meir pengar til forsking