UT PÅ TUR: Øysteinnatten er eitt av 161 turmål i Gulltrimmen.
UT PÅ TUR: Øysteinnatten er eitt av 161 turmål i Gulltrimmen. FOTO: Helene Sele

Dei mest populære Gulltrimmen-postane har fleire tusen besøk