Manøvreringsreglement Seljordsvatnet Magne Wraa Skarak Kraft
PÅ GARVIKSIDA: Anlegget som Quisling sa ja til ligg like ved innløpet til Bøelva ovanfor Herrefoss. Magne Wraa seier at luka i elva ikkje har noko å bety når vatnet er stort. FOTO: Marta Kjøllesdal

Frå arkivet til Bø blad:

Historia om luka i Seljordsvatnet