IKKJE HER: Det ekstraordinære kommunestyremøtet blir digitalt. 
Midt-Telemark kommune kommunehus bø heradshus
FOTO: Marta Kjøllesdal

– Kan ikkje ta planen opp igjen