DEI GODE IDEANE: Johanne Brandsrud, styreleiar i Noreg Bygdeungdomslag, vil legge til rette for at dei gode ideane får gjennomslag.
DEI GODE IDEANE: Johanne Brandsrud, styreleiar i Noreg Bygdeungdomslag, vil legge til rette for at dei gode ideane får gjennomslag. FOTO: Emma Gerritsen

Søkjer ungdom til nytt prosjekt