FLATEHOGST. Ved ein flatehogst blir dei fleste tre på flata hogd, deretter blir det planta på nytt. 

Skog
Hogst
Tre
Natur
FLATEHOGST. Ved ein flatehogst blir dei fleste tre på flata hogd, deretter blir det planta på nytt. FOTO: Ida Aarø, Norges Skogeierforbund

– Skogbruket blir ikkje meir berekraftig av å endre måten me høgg på