Høstbilder Bø, september 2010 Åker
BYGDEUTVIKLINGSPRIS: Nå kan dei som driv berekraftige bedrifter i landbruk og på bygda vinne pris på fleire tusen kroner. FOTO: Øystein Aksleberg

Bygdeutviklingspris på 300.000 kroner