KONSULTASJONAR: I Midt-Telemark kommune gjekk kvar innbyggjar til fastlegen i snitt 2,87 gonger i fjor. Det er akkurat som snittet i Noreg. 
KONSULTASJONAR: I Midt-Telemark kommune gjekk kvar innbyggjar til fastlegen i snitt 2,87 gonger i fjor. Det er akkurat som snittet i Noreg.  FOTO: Illustrasjonsfoto

I Midt-Telemark gjekk me 2,9 gonger til fastlegen i fjor