Hagen til Midling mot Sønstebø blir partera.
Hagen til Midling mot Sønstebø blir partera.

Frå arkivet: Bø blad 1. august 1996