Budsjettauke: Midt-Telemark Brann og redning (MTBR) har i år eit budsjett på 13,8 millionar kroner.
LOKAL BEREDSKAP. Midt-Telemark Brann og redning (MTBR) måtte rykke ut. FOTO: Øystein Akselberg

Brann i ventilator – tilkalte el-tilsyn