NR 1: Den 27. august 1986 fekk folk det aller fyrste nummeret av Bø blad i postkassene. Nå har avisa vore del av livet til folk i kommunen i 35 år.
NR 1: Den 27. august 1986 fekk folk det aller fyrste nummeret av Bø blad i postkassene. Nå har avisa vore del av livet til folk i kommunen i 35 år.

Klipp frå nr. 1 onsdag 27. august 1986