OPPFORDRAR TIL Å LESE MEIR NETTAVIS: Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø blad - lokalavis for Midt-Telemark.
OPPFORDRAR TIL Å LESE MEIR NETTAVIS: Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø blad - lokalavis for Midt-Telemark. FOTO: Gro B. Røiland

– Kor kjem eigentleg det folk i kommunen snakkar om frå?

Kva snakkar me om i Midt-Telemark, og kor har me det frå? Tenkjer me over kor me har høyrt det når me snakkar om at nå kjem det tre nye leilegheitsbygg i Bø sentrum, eller at det har opna ny kafé på Akkerhaugen. Korleis veit me at det blir planlagt å byggje ein stor tømmerterminal på Nordagutu, at det har blitt sandstrand på Lifjell, eller at Aarnes kafeteria har blitt kåra til ein av dei beste vegkroene i Sør-Noreg? Kvifor veit me ganske godt kva som har skjedd under kommunesamanslåinga, og at den nye kommunen slit med økonomien? Kven har informert oss om det som skjer av arrangement, og kor har me fått vite kven som jubilérer og kven som har starta på skulen i år? Kvar kan du seie meininga di offentleg om det som skjer i kommunen?

Det er ikkje tvil om at sosiale medium har opna opp for fleire stemmer og fleire plattformar for utveksling av informasjon, noko som er bra, men dei kan langt frå erstatte den funksjonen som eit redigert medium har i eit lokalsamfunn. Det veit me som jobbar i lokalavisa i Midt-Telemark svært godt, derfor er me stolte av å kunne vere del av ei livskraftig verksemd som det Bø blad er. 27. august feirar me at det er 35 år sidan Arne Kielland hoppa i det og starta opp ei lokalavis for bøsamfunnet, og som nå har tatt steget over til å vere lokalavis for kvar einaste innbyggjar i heile Midt-Telemark kommune.

Lokalavisa har ein viktig funksjon i eit lokalsamfunn. Den informerer, engasjerer, irriterer og underheld på ulikt vis. Oppdraget er mangfaldig. Ikkje bare er den viktig for den enkelte lesar, men òg for demokratiet. Lokalavisa skal spegle det som skjer i dekningsområdet, både sosialt, kulturelt, økonomisk og politisk. Ho skal òg slåss for regionens interesser, og helst vere ein ressurs for å skape engasjerte lesarar. Folkeopplysar er eit anna godt ord på ei lokalavis, samt ein viktig og engasjerande debattarena som kan vere med på å skape noko konstruktivt i lokalsamfunnet. 

Lokalavisa skal dessutan vere vaktbikkje, og kritisk og sakleg avdekke kritikkverdige forhold om nødvendig, sjølv om det kan vere smertefullt for dei det gjeld. Rolla er viktig og ekstra krevjande i eit lokalsamfunn.

Avisa er òg ei offentleg oppslagstavle, der tilstelningar både blir annonsert og rapportert frå. Med andre ord er Bø blad både lim og lupe i lokalsamfunnet. Avisa har i 35 år skapt identitet og samla viktig historie frå Bø i 35 år. Det skal ho fortsetje med i framtida òg – nå med heile Midt-Telemark som arena.