USN Universitetet Campus Bø
VIL BYGGJE NYTT. Universitetet i Søraust-Noreg.

– Kvifor skal kommunen gje bort tomt til universitetet?