Morten Rask Arnesen 
SV Sosialistisk Venstreparti 
10 11 1952 LangkŒshaugen
Morten Rask Arnesen. FOTO: Hilde Eika Nesje

Kommunesamanslåinga: Éin er tross alt bedre enn to, eller….?