210902 Innflyttar Remi Tverraaen

Han håpar politikarane tenkjer på konsekvensane av det dei bestemmer