OPPVEKST
OG
KULTUR:
Pedagogisk konsulent Hanne Skretteberg orienterer eit lyttande Utval for oppvekst og kultur om ulike skulesaker.
OPPVEKST OG KULTUR: Pedagogisk konsulent Hanne Skretteberg orienterer eit lyttande Utval for oppvekst og kultur om ulike skulesaker. FOTO: Gro B. Røiland

Auke i talet på barn som utfordrar