Val
2021
Kommunehus
Førehandsstemme
valgfunksjonær
VALFUNKSJONÆRAR. Torbjørn Teigen og Berih Gebrehewit har teke imot førehandsstemmer på kommunehuset. FOTO: Hilde Eika Nesje

Mange har stemt på førehand