HER KJEM UTBYGGINGA. Det blir på vestsida av eksisterande bygg at utvidinga kjem. Tomta som kommunen stiller til disposisjon ligg langs dagens bygg og bort til banene for handball og tennis.
HER KJEM UTBYGGINGA. Det blir på vestsida av eksisterande bygg at utvidinga kjem. Tomta som kommunen stiller til disposisjon ligg langs dagens bygg og bort til banene for handball og tennis. FOTO: Øystein Akselberg

Her blir det storutbygging etter eit viktig styrevedtak