HER KJEM UTBYGGINGA. Det blir på vestsida av eksisterande bygg at utvidinga kjem. Tomta som kommunen stiller til disposisjon ligg langs dagens bygg og bort til banene for handball og tennis. USN
TOMTA: Utbygginga er planlagt p vestsida av eksisterande bygg. Kommunen stiller tomt til disposisjon, den ligg langs dagens bygg og bort til banene for handball og tennis. FOTO: Øystein Akselberg

Her blir det storutbygging etter eit viktig styrevedtak