SØPPEL I TUROMRÅDE: Ein kan finne søppel både på nærturar og i naturen. Her har nokon lagt fra seg både eingongsgrill og embalasje av ein kulegrill på bålplass i Evjudalen. Foto: Øystein Akselberg
SØPPEL I TUROMRÅDE: Ein kan finne søppel både på nærturar og i naturen. Her har nokon lagt fra seg både eingongsgrill og embalasje av ein kulegrill på bålplass i Evjudalen. Foto: Øystein Akselberg

Inviterer til dugnad for naturen